Scholen/B.S.O.

Naast de gewone gitaarlessen kan Gitaarschool Meppel ook lessen verzorgen voor het basisonderwijs. Melcher de Vries heeft ruime ervaring in het basis- en voortgezet onderwijs om muzieklessen te geven. De lessen bevatten belangrijke basisaspecten van de muziek: ritme, gehoortraining, notenschrift, akkoorden. Er wordt muziektheorie behandeld, maar uiteraard wordt er ook muziek gemaakt! De lessen kunnen aangepast worden aan de wensen van de school en de kosten gaan dan ook in overleg met de directie.

Of een school nu op zoek is naar muzieklessen, een project of cursus of leuke invulling voor een feestelijke dag, Gitaarschool Meppel kan het bieden!

Waarom muziekonderwijs?
Muziek is een expressie. Het kan ons laten uiten hoe we ons voelen. Het kan ons laten bewegen. Het kan ons laten huilen en lachen. Het kan ons boos en verdrietig maken. Maar boven alles: Het kan ons plezier en geluk bezorgen. Muzikaal onderwijs, in welke vorm dan ook, is misschien wel net zo belangrijk als rekenen en taal. Waarom? Omdat muziek ook een taal en ook rekenen is. Hoe en wat ik hiermee bedoel zal ik verder toelichten.


Muziek als taal

Wanneer je samen muziek maakt is het belangrijk dat je goed van elkaar weet wat je moet en gaat doen. Met lezen is het noodzakelijk dat we het alfabet kennen en dat we van de letters woorden kunnen vormen. In de muziek gebruiken we noten en tekens om duidelijk te maken wat we graag willen horen. Net als bij bijvoorbeeld klassikaal lezen moet je weten bij welke regel je bent en wat alle noten en tekens inhouden. Nu is het een misvatting dat je muzikaal moet zijn om te kunnen musiceren. Veel mensen hoor je zeggen: "Ik ben absoluut niet muzikaal, dus ik begin er niet aan, want ik kan er toch niets van." Nu is het inderdaad zo dat de ene persoon minder muzikaal is dan de andere. Dit betekent echter niet dat hij of zij dan ook automatisch geen muziek kan maken. Iemand die minder goed is in lezen kan toch immers ook een boek lezen. Toch komt er bij muziek meer kijken dan alleen lezen.

 


 


Muziek als rekenkunde

Wanneer we eenmaal weten welke noten en tekens we in de muziek gebruiken, moeten we weten wat ze betekenen. Niet alle noten duren even lang of kort en niet elke maat is hetzelfde. Je zult dus ook moeten tellen en bijhouden bij welk gedeelte van de partituur je bent of waar je weer beginnen moet. In dit geval kun je zeggen dat muziek meer iets wegheeft van natuur- en wiskunde. Ook daar hebben sommige mensen geen aanleg voor, maar toch is het makkelijk om te leren. Iedereen op zijn of haar niveau natuurlijk. Per groep (of het nu groep 3 is of groep 8) kun je een moeilijkheidsgraad bepalen, waarmee je een ritme of regel speelt en wat je ermee bereiken wilt.

Motoriek en Vaardigheid
Muziek kan op vele verschillende niveaus gespeeld worden. Ook zal per klas de nadruk op een verschillend gebied liggen. Zo is het belangrijk om in groep 3 de nadruk te leggen op beweging, sport en spel, plezier en veel praktijk. In groep 8 kun je al veel dieper op het muzikale aspect ingaan, zoals: Wat voor tonen klinken samen, wat is een toon precies en de vaardigheid van het spelen. Boven alles blijft belangrijk dat de leerling plezier heeft in zowel de theorie als de praktijk of anders gezegd: het lezen en het spelen.

Wat te verwachten?
Als een (basis)school kiest voor muziekonderwijs krijgen de kinderen les van een professional op het gebied van ritme, gehoor, harmonie, timing en muziekstijlen. Naast het leerproces voor de leerlingen is het natuurlijk ook een leerproces voor de docent zelf en de docent van de desbetreffende groep. Een overzicht van wat het leerprogramma is, voor elke groep individueel, staat vermeld in de bijlagen die zullen volgen naar aanleiding van het instemmen van de school om de lessen aan leerlingen aan te bieden. Muziek maak je voor je plezier, voor ieder niveau, voor jong en oud, veel talent of minder talent. Muziek is er voor iedereen!!Copyright Melcher de Vries -